ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nezbavětice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nezbavětice
(4) Adresa:
Nezbavětice 80
33204 Nezbavětice
(5) Bankovní spojení:
171157694/0300
(CZ14 0300 0000 0001 7115 7694)
(6) IČ: Nápověda
49180509
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553590
   Zkratka subjektu:
Nzbavetice
(4) Email:
obec@nezbavetice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nezbavetice.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377969222
[fax]
+420377969222
[stolní]
+420777849443
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  18:00 - 20:00
Středa: 08:00 - 12:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 11.03.2016 10:18:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English