ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Litohlavy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Litohlavy
(4) Adresa sídla:
Litohlavy 64
33701 Litohlavy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
843104369/0800
(CZ90 0800 0000 0008 4310 4369)
(6) IČ: Nápověda
48379701
(7) DIČ: Nápověda
CZ48379701
    Kód obce:
553611
   Zkratka subjektu:
Litohlavy
(4) Email:
litohlavy@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.litohlavy.cz
[oficiální]
http://www.portalgov.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420724165222
[mobilní]
+420371722031
[stolní]
+420721263049
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:00 - 19:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 02.05.2016 13:06:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English