ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hlohová

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hlohová
(4) Adresa sídla:
Hlohová 58
34561 Hlohová
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
21620321/0100
(CZ53 0100 0000 0000 2162 0321)
(6) IČ: Nápověda
00478547
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553620
   Zkratka subjektu:
Hlohova
(4) Email:
ouhlohova@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlohova.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379482244
[fax]
+420379492159
[stolní]
+420379482244
[stolní]
+420604135023
[mobilní]
+420773588523
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 11:00
  16:30 - 18:30
Úterý: 09:00 - 11:00
Středa: 09:00 - 11:00
Čtvrtek: 09:00 - 11:00
Pátek: 09:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:33:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English