ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Horní Kamenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Horní Kamenice
(4) Adresa sídla:
Horní Kamenice 65
34562 Horní Kamenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27328321/0100
(CZ78 0100 0000 0000 2732 8321)
(6) IČ: Nápověda
00572349
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572349
    Kód obce:
553662
   Zkratka subjektu:
HrnKmenice
(4) Email:
ouhornikamenice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://hornikamenice.webnode.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379492173
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 18:00
 
garant dat: mholub2@czp, poslední úprava: 20.07.2017 10:46:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English