ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chodov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chodov
(4) Adresa sídla:
Chodov 155
34533 Chodov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762073329/0800
(CZ66 0800 0000 0007 6207 3329)
(6) IČ: Nápověda
00253421
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253421
    Kód obce:
553735
   Zkratka subjektu:
ChodovDo
(4) Email:
ouchodov@mybox.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chodovudomazlic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420602048692
[mobilní]
+420379794228
[fax]
+420379794228
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Úterý: 07:00 - 12:00
Středa: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.09.2014 21:16:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English