ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chodská Lhota

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chodská Lhota
(4) Adresa sídla:
Chodská Lhota 83
34506 Chodská Lhota
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00572543
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572543
    Kód obce:
553743
   Zkratka subjektu:
ChodLhota
(4) Email:
ou@chodskalhota.cz
[oficiální]
podatelna@chodskalhota.cz
[podatelna]
starosta@chodskalhota.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chodskalhota.cz
[oficiální]
http://www.chodskalhota.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420379798264
[stolní]
+420379798264
[fax]
+420602649993
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_chodlhota@czp, poslední úprava: 14.12.2018 08:45:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English