ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chrastavice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chrastavice
(4) Adresa sídla:
Chrastavice 28
34401 Chrastavice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762074399/0800
(CZ82 0800 0000 0007 6207 4399)
(6) IČ: Nápověda
00572641
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553751
   Zkratka subjektu:
Chrstavice
(4) Email:
ou-chrastavice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-chrastavice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379768215
[stolní]
+420726404003
[mobilní]
+420725404004
[mobilní]
+420379768215
[fax]
    Úřední hodiny:
Úterý: 12:00 - 18:00
Čtvrtek: 15:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:38:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English