ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Koloveč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Koloveč
(4) Adresa sídla:
U staré fary 142
34543 Koloveč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00253481
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253481
    Kód obce:
553816
   Zkratka subjektu:
KOLOVEC
(4) Email:
info@mestyskolovec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestyskolovec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379494311
[fax]
+420379494222
[stolní]
+420724184537
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.01.2015 10:03:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English