ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kout na Šumavě

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kout na Šumavě
(4) Adresa sídla:
Kout na Šumavě 1
34502 Kout na Šumavě
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
/0600
(CZ17 0600 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00253499
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253499
    Kód obce:
553824
   Zkratka subjektu:
KtnaSumave
(4) Email:
ou@koutnasumave.cz
[podatelna]
obec.kout@quick.cz
[oficiální]
posta@koutnasumave.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.koutnasumave.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379730531
[stolní]
+420379730249
[stolní]
+420379730249
[fax]
+420724189000
[mobilní]
+420724189189
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 02.05.2016 13:02:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English