ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křenovy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křenovy
(4) Adresa sídla:
Křenovy 29
34561 Křenovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762079309/0800
(CZ14 0800 0000 0007 6207 9309)
(6) IČ: Nápověda
00572420
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553832
   Zkratka subjektu:
Krenovy
(4) Email:
obec.krenovy@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.krenovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420778110948
[mobilní]
+420607234397
[mobilní]
+420727809307
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 16:30 - 19:00
 
garant dat: adm_Krenovy@czp, poslední úprava: 13.12.2018 09:24:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English