ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Libkov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Libkov
(4) Adresa sídla:
Libkov 7
34506 Libkov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24426321/0100
(CZ97 0100 0000 0000 2442 6321)
(6) IČ: Nápověda
00572616
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553859
   Zkratka subjektu:
Libkov
(4) Email:
ou.libkov@libkov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.libkov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420727986452
[mobilní]
+420379798051
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
Čtvrtek: 14:00 - 18:00
 
garant dat: adm_Libkov@czp, poslední úprava: 06.03.2017 18:52:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English