ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mezholezy (dříve okres Domažlice)

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mezholezy (dříve okres Domažlice)
(4) Adresa sídla:
Mezholezy 57
34506 Mezholezy (dříve okres Domažlice)
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762076319/0800
(CZ40 0800 0000 0007 6207 6319)
(6) IČ: Nápověda
00573311
(7) DIČ: Nápověda
CZ00573311
    Kód obce:
553921
   Zkratka subjektu:
MezholD
(4) Email:
ou@mezholezy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mezholezy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420702279501
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 18:00 - 20:00
 
garant dat: adm_MezholD@czp, poslední úprava: 22.01.2019 13:46:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English