ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)
(4) Adresa sídla:
Mezholezy 24
34601 Mezholezy (dříve okres Horšovský Týn)
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8821321/0100
(CZ77 0100 0000 0000 0882 1321)
(6) IČ: Nápověda
00253561
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553930
   Zkratka subjektu:
Mezhol
(4) Email:
podatelna@obecmezholezy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://obecmezholezy.czhttp://obecmezholezy.cz
[oficiální]
http://obecmezholezy.cz/podatelna
[podatelna]
(4) Telefon:
+420727983717
[mobilní]
+420379493267
[stolní]
    Úřední hodiny:
Úterý: 16:00 - 19:00
 
garant dat: adm_Mezhol@czp, poslední úprava: 27.08.2016 10:45:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English