ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mutěnín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mutěnín
(4) Adresa sídla:
Mutěnín 60
34525 Mutěnín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24725321/0100
(CZ19 0100 0000 0000 2472 5321)
(6) IČ: Nápověda
00572560
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
553999
   Zkratka subjektu:
Mutenin
(4) Email:
mutenin@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mutenin.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420606236809
[mobilní]
+420379496257
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 15:00
Čtvrtek: 13:30 - 17:30
Sobota: 13:00 - 14:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 18.12.2015 08:04:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English