ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nevolice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nevolice
(4) Adresa sídla:
Nevolice 4
34401 Nevolice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762078349/0800
(CZ35 0800 0000 0007 6207 8349)
(6) IČ: Nápověda
00572187
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554031
   Zkratka subjektu:
Nevolice
(4) Email:
obec@nevolice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.nevolice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379768622
[stolní]
+420379722034
[stolní]
+420723608860
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:30 - 20:30
 
garant dat: ePusa@czp, poslední úprava: 16.06.2010 17:11:55
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English