ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Nový Kramolín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Nový Kramolín
(4) Adresa sídla:
Nový Kramolín 13
34401 Nový Kramolín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23423321/0100
(CZ55 0100 0000 0000 2342 3321)
(6) IČ: Nápověda
00572292
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572292
    Kód obce:
554057
   Zkratka subjektu:
NvKramolin
(4) Email:
info@novykramolin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novykramolin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379497683
[stolní]
+420379497683
[fax]
+420606756010
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:30
  13:00 - 17:00
Úterý: 07:30 - 13:30
Středa: 07:30 - 12:30
  13:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 13:30
 
garant dat: adm_NvKramolin@czp, poslední úprava: 20.12.2018 09:36:48
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English