ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Osvračín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Osvračín
(4) Adresa:
Osvračín 1
34561 Osvračín
(5) Bankovní spojení:
109265774/0300
(CZ95 0300 0000 0001 0926 5774)
(6) IČ: Nápověda
00253651
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554073
   Zkratka subjektu:
Osvracin
(4) Email:
ou.osvracin@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.osvracin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420712543959
[mobilní]
+420724184538
[mobilní]
+420379427025
[fax]
+420379427025
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Úterý: 07:00 - 14:30
Středa: 07:00 - 14:30
  16:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 13:30
 
garant dat: szabo@kr-plzensky, poslední úprava: 21.04.2015 14:13:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English