ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Pasečnice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Pasečnice
(4) Adresa sídla:
Nová Pasečnice 33
34401 Pasečnice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
762072369/0800
(CZ87 0800 0000 0007 6207 2369)
(6) IČ: Nápověda
00572179
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554081
   Zkratka subjektu:
Pasecnice
(4) Email:
ou@pasecnice.cz
[oficiální]
starosta@pasecnice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pasecnice.cz
[oficiální]
http://www.pasecnice.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420724186830
[mobilní]
+420724278566
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Čtvrtek: 16:00 - 20:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 18.12.2015 08:38:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English