ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Postřekov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Postřekov
(4) Adresa sídla:
Postřekov 270
34535 Postřekov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
761906309/0800
(CZ76 0800 0000 0007 6190 6309)
(6) IČ: Nápověda
00253685
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253685
    Kód obce:
554138
   Zkratka subjektu:
Postrekov
(4) Email:
urad@obecpostrekov.cz
[oficiální]
starosta@obecpostrekov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecpostrekov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379796142
[fax]
+420379796142
[stolní]
+420379796219
[stolní]
+420725041368
[mobilní]
+420724182364
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 11.03.2016 10:27:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English