ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Puclice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Puclice
(4) Adresa:
Puclice 1
34561 Puclice
(5) Bankovní spojení:
762085389/0800
(CZ75 0800 0000 0007 6208 5389)
(6) IČ: Nápověda
00253693
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554154
   Zkratka subjektu:
Puclice
(4) Email:
info@puclice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.puclice.cz
[podatelna]
http://www.puclice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420721486161
[mobilní]
+420379492353
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 13:00
  15:30 - 17:30
Úterý: 08:00 - 10:00
Středa: 08:00 - 13:00
Pátek: 08:00 - 10:00
 
garant dat: adm_Puclice@czp, poslední úprava: 18.05.2015 14:00:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English