ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Semněvice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Semněvice
(4) Adresa:
Semněvice 34
34601 Semněvice
(5) Bankovní spojení:
6922321/0100
(CZ41 0100 0000 0000 0692 2321)
(6) IČ: Nápověda
00253715
(7) DIČ: Nápověda
CZ00253715
    Kód obce:
554201
   Zkratka subjektu:
Semnevice
(4) Email:
semnevice@arcom.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obec-semnevice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379493040
[stolní]
+420379493040
[fax]
+420379493138
[stolní]
+420602369777
[mobilní]
+420723904526
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 17:00 - 19:00
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 11:06:58
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English