ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Srby

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Srby
(4) Adresa:
Srby 70
34601 Srby
(5) Bankovní spojení:
21428321/0100
(CZ82 0100 0000 0000 2142 8321)
(6) IČ: Nápověda
00477648
(7) DIČ: Nápověda
CZ00477648
    Kód obce:
554278
   Zkratka subjektu:
Srby
(4) Email:
obec@obecsrby.cz
[oficiální]
starosta@obecsrby.cz
[oficiální]
podatelna@obecsrby.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecsrby.cz/
[oficiální]
http://www.mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-15303.htm
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379422915
[stolní]
602414946
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:30 - 17:00
Středa: 13:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: adm_Srby@czp, poslední úprava: 15.01.2019 11:16:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English