ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Stráž

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Stráž
(4) Adresa:
Stráž 4
34401 Stráž
(5) Bankovní spojení:
5620321/0100
(CZ77 0100 0000 0000 0562 0321)
(6) IČ: Nápověda
00253774
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554316
   Zkratka subjektu:
STRAZ
(4) Email:
oustraz@centrum.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.strazchodsko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420725975125
[mobilní]
+420725113160
[mobilní]
+420379768337
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pátek: 19:00 - 20:00
 
garant dat: nKinzlerova@czp, poslední úprava: 29.11.2013 09:56:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English