ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Trhanov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Trhanov
(4) Adresa sídla:
Trhanov 63
34533 Trhanov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23829321/0100
(CZ25 0100 0000 0000 2382 9321)
(6) IČ: Nápověda
00572209
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554359
   Zkratka subjektu:
Trhanov
(4) Email:
ou@trhanov.cz
[oficiální]
ou@trhanov.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.trhanov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379794570
[stolní]
+420379794570
[fax]
+420602173093
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 15:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.11.2012 11:15:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English