ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Úsilov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Úsilov
(4) Adresa sídla:
Úsilov 33
34506 Úsilov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
23327321/0100
(CZ21 0100 0000 0000 2332 7321)
(6) IČ: Nápověda
00572535
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554405
   Zkratka subjektu:
Usilov
(4) Email:
ou@usilov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
ou@usilov.cz
[podatelna]
http://www.usilov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379733424
[stolní]
+420379797389
[stolní]
+420724182546
[mobilní]
+420725041373
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Neděle: 09:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 22.01.2013 15:35:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English