ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velký Malahov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velký Malahov
(4) Adresa sídla:
Velký Malahov 28
34601 Velký Malahov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
24020321/0100
(CZ30 0100 0000 0000 2402 0321)
(6) IČ: Nápověda
00572446
(7) DIČ: Nápověda
CZ00572446
    Kód obce:
554413
   Zkratka subjektu:
VlkyMlahov
(4) Email:
podatelna@velkymalahov.cz
[oficiální]
ucetni@velkymalahov.cz
[oficiální]
starosta@velkymalahov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.velkymalahov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420379493150
[stolní]
+420379493238
[fax]
+420603295168
[mobilní]
+420724052356
[mobilní]
+420736611203
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 15:30
Středa: 14:00 - 18:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: adm_vlkymlahov@czp, poslední úprava: 14.11.2018 16:42:04
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English