ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Ždánov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Ždánov
(4) Adresa:
Ždánov 49
34401 Ždánov
(5) Bankovní spojení:
762351309/0800
(CZ78 0800 0000 0007 6235 1309)
(6) IČ: Nápověda
00572594
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
554472
   Zkratka subjektu:
Zdanov
(4) Email:
ouzdanov@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zdanov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420721117269
[mobilní]
+420379722392
[stolní]
+420608194832
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Středa: 17:00 - 19:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 18.12.2015 10:41:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English