ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Bolešiny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Bolešiny
(4) Adresa sídla:
Bolešiny 10
33901 Bolešiny
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00255246
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255246
    Kód obce:
555835
   Zkratka subjektu:
Bolesiny
(4) Email:
obec@bolesiny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.bolesiny.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376312649
[fax]
+420376312649
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 11.03.2016 08:15:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English