ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Budětice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Budětice
(4) Adresa:
Budětice 47
34201 Budětice
(5) Bankovní spojení:
10720351/0100
(CZ79 0100 0000 0000 1072 0351)
(6) IČ: Nápověda
00255289
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255289
    Kód obce:
555894
   Zkratka subjektu:
Budetice
(4) Email:
starosta@obecbudetice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecbudetice.cz/index.html
[oficiální]
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place%3E
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420705006840
[mobilní]
+420376596234
[stolní]
    Úřední hodiny:
Středa: 10:00 - 12:00
  12:30 - 20:00
 
garant dat: bkudera@czp, poslední úprava: 14.01.2019 09:29:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English