ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dlouhá Ves

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dlouhá Ves
(4) Adresa sídla:
Dlouhá Ves 155
34201 Dlouhá Ves
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00255416
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255416
    Kód obce:
556076
   Zkratka subjektu:
DluhaVesKl
(4) Email:
obec.dlves@gmail.com
[oficiální]
(4) WWW:
http://sumavanet.cz/dlouhaves
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376520247
[fax]
+420376528825
[stolní]
+420724181607
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 16:00
 
garant dat: pluhar-adm@kr-plzensky, poslední úprava: 09.08.2017 06:35:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English