ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Prášily

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Prášily
(4) Adresa sídla:
Prášily 110
34201 Prášily
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
43313957
(7) DIČ: Nápověda
CZ43313957
    Kód obce:
556084
   Zkratka subjektu:
Prasily
(4) Email:
prasily@cmail.cz
[oficiální]
(4) WWW:
prasily@cmail.cz
[podatelna]
http://www.sumavanet.cz/ouprasily/
[řešení životních situací]
http://www.sumavanet.cz/ouprasily
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376589021
[fax]
+420376589021
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 01.10.2015 07:15:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English