ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dolany

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dolany
(4) Adresa sídla:
Dolany 188
33901 Dolany
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
823045349/0800
(CZ47 0800 0000 0008 2304 5349)
(6) IČ: Nápověda
00255424
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255424
    Kód obce:
556106
   Zkratka subjektu:
Dolan
(4) Email:
obec.dolany@worldonline.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesta.obce.cz/vismo_odkazy.asp?id_org=2834&objekt=on_line_zdroje
[podatelna]
http://www.obec-dolany.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376313620
[stolní]
+420376323620
[stolní]
+420376323620
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 22.12.2015 14:36:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English