ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hartmanice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hartmanice
(4) Adresa:
Hartmanice 75
34201 Hartmanice
(5) Bankovní spojení:
60826082/0300
(CZ21 0300 0000 0000 6082 6082)
822577319/0800
(CZ85 0800 0000 0008 2257 7319)
(6) IČ: Nápověda
00255467
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255467
    Kód obce:
556181
   Zkratka subjektu:
HARTMANICE
(4) Email:
podatelna@muhartmanice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.muhartmanice.cz
[podatelna]
http://www.muhartmanice.cz
[oficiální]
http://www.muhartmanice.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420376593239
[fax]
+420376593423
[stolní]
+420376593218
[stolní]
+420602486742
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: ADM_HARTMANICE@czp, poslední úprava: 19.11.2018 17:23:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English