ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hlavňovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hlavňovice
(4) Adresa:
Hlavňovice 7
34142 Hlavňovice
(5) Bankovní spojení:
821543379/0800
(CZ59 0800 0000 0008 2154 3379)
(6) IČ: Nápověda
00255483
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255483
    Kód obce:
556203
   Zkratka subjektu:
Hlavnovice
(4) Email:
obec@hlavnovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlavnovice.cz
[oficiální]
http://www.hlavnovice.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420376588023
[fax]
+420376588023
[stolní]
+420376588142
[stolní]
+420724181608
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: martan@kr-plzensky, poslední úprava: 10.05.2018 10:23:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English