ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Hradešice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Hradešice
(4) Adresa sídla:
Hradešice 1
34101 Hradešice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8428351/0100
(CZ19 0100 0000 0000 0842 8351)
(6) IČ: Nápověda
00255548
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255548
    Kód obce:
556319
   Zkratka subjektu:
Hradesice
(4) Email:
ou@hradesice.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hradesice.cz
[oficiální]
http://www.hradesice.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420376396266
[fax]
+420376396266
[stolní]
+420376396010
[stolní]
+420606685350
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.07.2012 09:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English