ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chanovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chanovice
(4) Adresa sídla:
Chanovice 36
34101 Chanovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821891349/0800
(CZ95 0800 0000 0008 2189 1349)
(6) IČ: Nápověda
00255556
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255556
    Kód obce:
556335
   Zkratka subjektu:
Chanovice
(4) Email:
obec.chanovice@email.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chanovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376514000
[fax]
+420376514353
[stolní]
+420606745795
[mobilní]
+420602491723
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 03.02.2015 14:16:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English