ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Chudenín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Chudenín
(4) Adresa sídla:
Chudenín 68
34022 Chudenín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821175369/0800
(CZ37 0800 0000 0008 2117 5369)
(6) IČ: Nápověda
00255602
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
556386
   Zkratka subjektu:
Chudenin
(4) Email:
obecchudenin@email.cz
[oficiální]
chudenin@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.chudenin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376571617
[stolní]
+420376571617
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 16:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 20.04.2015 12:45:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English