ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Kolinec

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Kolinec
(4) Adresa sídla:
Kolinec 28
34142 Kolinec
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
3125351/0100
(CZ95 0100 0000 0000 0312 5351)
(6) IČ: Nápověda
00255688
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255688
    Kód obce:
556467
   Zkratka subjektu:
KOLINEC
(4) Email:
kolinec@kolinec.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://kolinec@kolinec.cz
[podatelna]
http://www.kolinec.cz/umkolinec/povinneinformace.asp
[řešení životních situací]
http://www.kolinec.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376594144
[stolní]
+420376594128
[stolní]
+420376594117
[stolní]
+420376594144
[fax]
+420724181622
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: ADM_Kolinec@czp, poslední úprava: 22.01.2016 07:59:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English