ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křenice
(4) Adresa sídla:
Křenice 48
34012 Křenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00255718
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
556505
   Zkratka subjektu:
Krenice
(4) Email:
info@krenice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.krenice.cz
[podatelna]
http://www.krenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376393303
[stolní]
+420376393303
[fax]
    Úřední hodiny:
Úterý: 17:00 - 19:00
Sobota: 09:00 - 12:00
 
garant dat: mikulecky@kr-plzensky, poslední úprava: 05.03.2013 15:47:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English