ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mochtín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mochtín
(4) Adresa sídla:
Mochtín 105
33901 Mochtín
(4) Doručovací adresa:
Mochtín 105
339 0 Klatovy 1
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00255823
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255823
    Kód obce:
556718
   Zkratka subjektu:
Mochtin
(4) Email:
starosta@mochtin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mochtin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376310325
[stolní]
+420376319080
[fax]
+420376319080
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 11:00
 
garant dat: adm_Mochtin@czp, poslední úprava: 27.01.2016 09:09:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English