ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Myslív

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Myslív
(4) Adresa sídla:
Myslív 52
34101 Myslív
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00255840
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255840
    Kód obce:
556734
   Zkratka subjektu:
MYSLIV
(4) Email:
ou@mysliv.jz.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecmysliv.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420723268060
[mobilní]
+420724181040
[mobilní]
+420376595400
[stolní]
+420376595400
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:15 - 17:00
Středa: 07:15 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 10:31:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English