ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Petrovice u Sušice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Petrovice u Sušice
(4) Adresa sídla:
Petrovice u Sušice 34
34201 Petrovice u Sušice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
821405339/0800
(CZ11 0800 0000 0008 2140 5339)
(6) IČ: Nápověda
00255971
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255971
    Kód obce:
556921
   Zkratka subjektu:
PtrvcSsice
(4) Email:
obec@petroviceususice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.petroviceususice.cz
[podatelna]
http://www.petroviceususice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376588132
[stolní]
+420376588013
[stolní]
+420724181621
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 16:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: adm_PtrvcSsice@czp, poslední úprava: 15.02.2019 08:46:23
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English