ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Předslav

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Předslav
(4) Adresa:
Předslav 53
33901 Předslav
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00256021
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256021
    Kód obce:
557005
   Zkratka subjektu:
Predslav
(4) Email:
podatelna@predslav.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://predslav.cz
[řešení životních situací]
http://predslav.cz
[podatelna]
http://predslav.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376395201
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 17:30
 
garant dat: adm_predslav@czp, poslední úprava: 07.11.2018 09:31:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English