ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Rabí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Rabí
(4) Adresa:
Rabí 57
34201 Rabí
(5) Bankovní spojení:
821404379/0800
(CZ32 0800 0000 0008 2140 4379)
(6) IČ: Nápověda
00256030
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256030
    Kód obce:
557013
   Zkratka subjektu:
RABI
(4) Email:
starosta@mestorabi.cz
[oficiální]
info@mestorabi.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestorabi.cz/
[oficiální]
info@mestorabi.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420731264220
[mobilní]
+420376596252
[fax]
+420376596252
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.03.2015 12:16:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English