ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Srní

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Srní
(4) Adresa sídla:
Srní 113
34192 Srní
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
27-2141190257/0100
(CZ04 0100 0000 2721 4119 0257)
(6) IČ: Nápověda
00256081
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256081
    Kód obce:
557111
   Zkratka subjektu:
Srni
(4) Email:
ousrni@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.sumavanet.cz/srni/ou/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376599281
[stolní]
+420376599209
[stolní]
+420376599209
[fax]
+420721747634
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 15:30
Středa: 08:00 - 15:30
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.04.2015 11:56:20
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English