ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Velhartice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Velhartice
(4) Adresa:
Velhartice 134
34142 Velhartice
(5) Bankovní spojení:
2720351/0100
(CZ91 0100 0000 0000 0272 0351)
(6) IČ: Nápověda
00256242
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256242
    Kód obce:
557366
   Zkratka subjektu:
VELHARTICE
(4) Email:
velhartice@raz-dva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
www.velhartice.cz
[podatelna]
http://www.velhartice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376583330
[stolní]
+420376583330
[fax]
+420724181606
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 14:30
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English