ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Železná Ruda

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Železná Ruda
(4) Adresa:
Klostermannovo náměstí 295
34004 Železná Ruda
(5) Bankovní spojení:
822561309/0800
(CZ26 0800 0000 0008 2256 1309)
(6) IČ: Nápověda
00256358
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256358
    Kód obce:
557528
   Zkratka subjektu:
ZELERUDA
(4) Email:
starosta@zeleznaruda.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zeleznaruda.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376397425
[fax]
+420376361212
[stolní]
+420376361211
[stolní]
+420376397220
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 18:48:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English