ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žihobce

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žihobce
(4) Adresa:
Žihobce 20
34201 Žihobce
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00256366
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256366
    Kód obce:
557536
   Zkratka subjektu:
ZIHOBCE
(4) Email:
ouzihobce@susice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zihobce.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420607014070
[mobilní]
+420376597139
[fax]
+420376597139
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 05.08.2013 11:53:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English