ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Žichovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Žichovice
(4) Adresa sídla:
Žichovice 190
34201 Žichovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
822461359/0800
(CZ39 0800 0000 0008 2246 1359)
(6) IČ: Nápověda
00256374
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256374
    Kód obce:
557544
   Zkratka subjektu:
ZICHOVICE
(4) Email:
ouzichovice@raz-dva.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://zichovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420376596107
[stolní]
+420376596140
[stolní]
+420376596140
[fax]
+420724181609
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: adm_ZICHOVICE@czp, poslední úprava: 15.11.2016 15:13:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English