ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Dnešice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Dnešice
(4) Adresa sídla:
Dnešice 53
33443 Dnešice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4926361/0100
(CZ89 0100 0000 0000 0492 6361)
94-9110361/0710
(CZ06 0710 0000 9400 0911 0361)
(6) IČ: Nápověda
00256544
(7) DIČ: Nápověda
CZ00256544
    Kód obce:
557668
   Zkratka subjektu:
Dnesice
(4) Email:
obec.dnesice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dnesice.cz
[oficiální]
http://www.dnesice.cz/urad-obce/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.dnesice.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420777891556
[mobilní]
+420377988854
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 18:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 12:30
 
garant dat: adm_Dnesice@czp, poslední úprava: 19.11.2018 10:01:46
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English